Juna-Asema

Lintujen ulosteet aiheuttavat vikoja ja häiriöitä teknisiin laitteisiin ja niiden puhdistustarve lisääntyy. Laitteiden luotettavuuden ja liikenteen sujumisen kannalta on tärkeätä suojata laitteet ja varmistaa, ettei häiriöitä ja vikoja pääse syntymään.

Lisäksi joukkoliikenteen hygieniatason kannalta on ensiarvoisen tärkeätä, ettei lintujen ulosteet kulkeudu julkisiin tiloihin.

Lintuestekiskon avulla varmistetaan teknisten laitteiden häiriöttömyys, aseman siisteys ja viihtyisyys, sekä pidetään hygieniataso korkealla ja estetään tautien ja epidemioiden leviäminen.